hebel

Dolabrum est instrvmentum dolandi proprie hebel 1440 RozPaul 77v

Wyraz hasłowy Hebel Hasło konkordancji Dolabrum
Wyraz(y) w transliteracji hebel Podstawa glosowania dolabrum
Język wyrazu obcego łaciński
1439

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 77
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Hebel (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) hebel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.