poszycze

Domicilium id est fastigium uel altitudo domus poszycze 1440 RozPaul 77v

Wyraz hasłowy Poszycie Hasło konkordancji Domicilium
Wyraz(y) w transliteracji poszycze Podstawa glosowania domicilium, fastigium, altitudo domus
Język wyrazu obcego łaciński
1442
Komentarz paleograficzny wyrazy łacińskie (podstawy glosowania) znajdują się w tekście głównym (po wyrazie domus znak x), wyraz polski na lewym marginesie (przed polskim wyrazem jakby fragmenty znaku x)

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 77
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Poszycie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) poszycie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.