deka

Archanus id est cultellus qui secrete fertur sicut *transile sc. deka XV p. post. RozOss I 26ra

Wyraz hasłowy Deka Hasło konkordancji Arcanus
Wyraz(y) w transliteracji deka Podstawa glosowania archanus, cultellus
Język wyrazu obcego łaciński
1446
Komentarz paleograficzny W rękopisie powinno być trusile zam. transile.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 26
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 46

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Deka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) deka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.