pothpaszycza

Dorchas grece dicitur videre latine Item dorca (...) vocatur tunica stricta pothpaszycza vlg. gunya 1440 RozPaul 78v

Wyraz hasłowy Podpaszyca Hasło konkordancji Dorca
Wyraz(y) w transliteracji pothpaszycza Podstawa glosowania dorca
Język wyrazu obcego łaciński
1447
Komentarz paleograficzny Tekst od: Item znajduje się na lewym marginesie. Na lewym marginesie, w sąsiedztwie tego tekstu, dwukrotnie zapisany wyraz: dorcas.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 78
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz między 23 a 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podpaszyca (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) podpaszyca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.