kreth

Blacta (...) duo significat... eciam blacta sumitur pro quodam genere muris habitare imis terre uel cauernis terre proprie kreth XV p. post. RozOss I 39rb

Wyraz hasłowy Kret Hasło konkordancji Blatta
Wyraz(y) w transliteracji kreth Podstawa glosowania blacta
Język wyrazu obcego łaciński
1453

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 39
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kret (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kret
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.