zaba

Canapeus auis quedam vlg. zaba XV p. post. RozOss I 44rb

Wyraz hasłowy Zięba Hasło konkordancji Canapeus
Wyraz(y) w transliteracji zaba Podstawa glosowania canapeus
Język wyrazu obcego łaciński
1457

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 44
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Zięba (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) zięba
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.02.2024 r.