vystale

Defecata cervisia vystale pywo unde dicimus defecatum vinum id est sine foecibus vel purum sive depuratum ca 1500 WokLub 37v

Wyraz hasłowy Wystać Hasło konkordancji Defaecata cervisia
Wyraz(y) w transliteracji vystale Podstawa glosowania defecata
Język wyrazu obcego łaciński
1460
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 37
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1-3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wystać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wystały
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów cz. przesz. czynny II
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona czynna
Typ II

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 127.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 127.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.