vyedzyone

Deducte vyedzyone ca 1500 WokLub 37v

Wyraz hasłowy Wieść Hasło konkordancji Deductus
Wyraz(y) w transliteracji vyedzyone Podstawa glosowania deducte
Język wyrazu obcego łaciński
1469
Komentarz paleograficzny Na wysokości hasła Deducere po glosie wyescz dopisane nowe hasło wraz z polskim odpowiednikiem deducte vyedzyone.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 37
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wieść (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wiedzione
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Aspekt niedokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 120.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.