moszacz

Electrum est ferrum cuius tercia pars est auris et due partes argentee proprie moszacz 1440 RozPaul 82v

Wyraz hasłowy Mosiądz Hasło konkordancji Electrum
Wyraz(y) w transliteracji moszacz Podstawa glosowania electrum
Język wyrazu obcego łaciński
1475

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 82
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mosiądz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mosiądz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.