thagy szyą

Delirat thagy szyą vel bladzy ca 1500 WokLub 38r

Wyraz hasłowy Taić się Hasło konkordancji Delirare
Wyraz(y) w transliteracji thagy szyą Podstawa glosowania delirat
Język wyrazu obcego łaciński
1489
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Na tej samej karcie drukowane hasło Delirare yrrgan oder roszen et ponitur pro discordare.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 38
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Taić się (czasownik)
Forma (w transkrypcji) tai
Część mowy czasownik
Fleksem forma nieprzeszła
Liczba pojedyncza
Osoba trzecia
Aspekt niedokonany
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Się (zaimek zwrotny)
Forma (w transkrypcji) się
Część mowy zaimek zwrotny
Fleksem się
Nosowość nosowa
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona zwrotna
Czas teraźniejszy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 110.
Niejasny związek między podstawą łac. delirat a polską glosą tai się.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 110.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.