othstapycz

Degenerare nicht seiner art noch volgen othstapycz oth schlache<t>nosczy ca 1500 WokLub 38r

Wyraz hasłowy (Odstąpić) Hasło konkordancji Degenerare
Wyraz(y) w transliteracji othstapycz Podstawa glosowania degenerare
Język wyrazu obcego łaciński
1493
Komentarz paleograficzny Po glosie othstapycz zapis [[othlacheth]] skreślony ciemniejszym atramentem, a nad nim (tymże atramentem) glosy oth slachenosczy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 38
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Odstąpić) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Otstępić
Forma (w transkrypcji) otstępić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 56.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 56.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.