schlache<t>nosczy

Degenerare nicht seiner art noch volgen othstapycz oth schlache<t>nosczy ca 1500 WokLub 38r

Wyraz hasłowy (Szlachetność) Hasło konkordancji Degenerare
Wyraz(y) w transliteracji schlache<t>nosczy Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
1495
Komentarz paleograficzny Po glosie othstapycz zapis [[othlacheth]] skreślony ciemniejszym atramentem, a nad nim (tymże atramentem) glosa oth slachenosczy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 38
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Szlachetność) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ślachetność
Forma (w transkrypcji) ślache<t>ności
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 107.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 107.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 27.02.2024 r.