kusznycza

Fabrica (...) est locus ubi aliquid fabricatur Inde fabricula et fabrella id est parwa fabrica fabrica kusznycza 1440 RozPaul 96v

Wyraz hasłowy Kuźnica Hasło konkordancji Fabrica
Wyraz(y) w transliteracji kusznycza Podstawa glosowania fabrica
Język wyrazu obcego łaciński
1496
Komentarz paleograficzny Na lewym marginesie u dołu karty powtórzony wyraz łaciński fabrica i pod nim znajduje się polska glosa.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 96
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 48

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kuźnica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kuźnica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.