br<z>osza

Bedala br<z>osza XV p. post. WokPet I 6

Wyraz hasłowy Brzoza Hasło konkordancji Betula
Wyraz(y) w transliteracji br<z>osza Podstawa glosowania bedala
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny W wydaniu glosa zapisana w postaci brosza. Zapis uzupełniono wg zasad Sstp, tzn. w zabytkach do 1455 r. pozostawiano r, w zabytkach w ciągu chronologicznym od BZ do Skargi włącznie poprzedzano dany wyraz gwiazdką *, w zabytkach datowanych od XV p. post. do 1500 r. – uzupełniano z w nawiasie ostrym.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brzoza (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brzoza
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 6.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 6.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.