zalyezy

Dependet zalyezy ca 1500 WokLub 38v

Wyraz hasłowy Zależeć Hasło konkordancji Dependere
Wyraz(y) w transliteracji zalyezy Podstawa glosowania dependet
Język wyrazu obcego łaciński
1504
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dependet zalezy dopisane na marginesie inkunabułu, a następnie powtórzone poniżej (glosa w nieco innej pisowni) dependet zalyezy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 38
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Zależeć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) zależy
Część mowy czasownik
Fleksem forma nieprzeszła
Liczba pojedyncza
Osoba trzecia
Aspekt niedokonany
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas teraźniejszy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 129.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 129.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.