krzevyna

Densetum est locus vbi est dinsitas arborum id est ruscus vlg. krzevyną krzevyna ca 1500 WokLub 38v

Wyraz hasłowy Krzewina Hasło konkordancji Densetum
Wyraz(y) w transliteracji krzevyna Podstawa glosowania densetum
Język wyrazu obcego łaciński
1509
Komentarz paleograficzny Fragment id est ruscus dopisany na l. marg, a po nim glosa krzevyną, na p. marg. glosa krzevyna.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 38
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Krzewina (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) krzewina
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 35.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 35.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.