obrwsz

Gausape (...) id est mappa uel mensale Et dicitur quasi *audium sapiens quia dum mensale prosternitur Esurientes gaudent… vlg. obrwsz 1440 RozPaul 112r

Wyraz hasłowy Obrus Hasło konkordancji Gausape
Wyraz(y) w transliteracji obrwsz Podstawa glosowania gausape, mappa, mensale
Język wyrazu obcego łaciński
1526

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 112
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Obrus (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) obrus
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.