copito

Forpodium proprie copitho copito XV p. post. RozOss I 90ra

Wyraz hasłowy Kopyto Hasło konkordancji Formipedium
Wyraz(y) w transliteracji copito Podstawa glosowania forpodium
Język wyrazu obcego łaciński
1529

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 90
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kopyto (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kopyto
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.