kapalycza

Bebulca est species lactis vlg. szerwathka sed babulca dicitur proprie kapalycza XV p. post. RozOss I 36vb

Wyraz hasłowy Kapalica Hasło konkordancji Babulca
Wyraz(y) w transliteracji kapalycza Podstawa glosowania bebulca, babulca
Język wyrazu obcego łaciński
1531

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 36
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31-32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kapalica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kapalica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.04.2024 r.