loszosz

Gamalus (...) est quidam piscis qui alio modo dicitur [[.]]salmo proprie loszosz 1440 RozPaul 111v

Wyraz hasłowy Łosoś Hasło konkordancji Gamarus
Wyraz(y) w transliteracji loszosz Podstawa glosowania gamalus, salmo
Język wyrazu obcego łaciński
1536
Komentarz paleograficzny W wyrazie Gamalus jest o jedną laskę za dużo w literze m.
Wyraz salmo poprzedza przekreślona przez pisarza prawdopodobnie litera p, która miała zaczynać wyraz proprie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 111
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łosoś (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łosoś
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.