przedzal

Glabella (...) dicitur discrimen capitis vlg. przedzal Eciam dicitur nuditas frontis 1440 RozPaul 115v

Wyraz hasłowy Przedział Hasło konkordancji Glabella
Wyraz(y) w transliteracji przedzal Podstawa glosowania glabella
Język wyrazu obcego łaciński
1542

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 115
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przedział (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przedział
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.