*prezdal

Glaba *prezdal XV p. post. WokPet I 6

Wyraz hasłowy Przedział Hasło konkordancji Glaba
Wyraz(y) w transliteracji *prezdal Podstawa glosowania glaba
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie kopista błędnie zapisał prezdal zamiast predzal czy przedal albo błędne odczytanie wydawcy.
Por. np. RozPaul 115v, RozRacz 116v.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przedział (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przedział
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 6.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 6.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.