bobr

Castor fuit vnus filiorum Iouis et polux fuit frater eius per quos antiqui iurabant eciam castor est quoddam animal sc. bobr XV p. post. RozOss I 46va

Wyraz hasłowy Bóbr Hasło konkordancji Castor
Wyraz(y) w transliteracji bobr Podstawa glosowania castor
Język wyrazu obcego łaciński
1558

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 46
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bóbr (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bobr
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.