gorschy

Deterior et hoc deterius id est peior et peius gorschy ca 1500 WokLub 39r

Wyraz hasłowy Zły Hasło konkordancji Deterior
Wyraz(y) w transliteracji gorschy Podstawa glosowania deterior
Język wyrazu obcego łaciński
1561

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 39
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Zły (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) gorszy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień wyższy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 20 (Sstp XI 422a).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 20.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.