gonth

<C>elex (...) ... est asser proprie gonth XV p. post. RozOss I 48ra

Wyraz hasłowy Gont Hasło konkordancji Celox
Wyraz(y) w transliteracji gonth Podstawa glosowania <c>elex, asser
Język wyrazu obcego łaciński
1583

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 48
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 41

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gont (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gont
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.