clecothky

<C>latria est instrvmentum ligneum quo vtimur loco campanarum vlg. clecothky XV p. post. RozOss I 53va

Wyraz hasłowy Klekotki Hasło konkordancji Clatria
Wyraz(y) w transliteracji clecothky Podstawa glosowania <c>latria
Język wyrazu obcego łaciński
1588

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 53
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Klekotki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) klekotki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.