popyelicza

<C>ismus vlg. popyelicza (...) est animal quoddam de cuius pelle fit subductura vestis Et dicitur a cis id est iuxta uel citra et mus quasi mus latens iuxta viam XV p. post. RozOss I 52vb

Wyraz hasłowy Popielica Hasło konkordancji Cisimus
Wyraz(y) w transliteracji popyelicza Podstawa glosowania <c>ismus
Język wyrazu obcego łaciński
1589

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 52
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Popielica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) popielica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.