mogylą

<C>athabunda est locus sepulcri proprie mogylą XV p. post. RozOss I 46vb

Wyraz hasłowy Mogiła Hasło konkordancji Catacumba
Wyraz(y) w transliteracji mogylą Podstawa glosowania *<c>athabunda
Język wyrazu obcego łaciński
1592

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 46
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mogiła (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mogiła
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.06.2024 r.