lebyothka

<C>iler (...) est quidam populus Sed scriptum per s est herba odorifera vlg. lebyothka XV p. post. RozOss I 51ra

Wyraz hasłowy Lebiodka Hasło konkordancji Siler
Wyraz(y) w transliteracji lebyothka Podstawa glosowania <siler>
Język wyrazu obcego łaciński
1593

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 51
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 49

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Lebiodka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) lebiodka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.05.2024 r.