powynyk

Instita (...) id est domus institoris… a primo vero sto venit institor institrix et instancia id est diligencia ut rogo te instancia qua possum vlg. powynyk 1440 RozPaul 137v

Wyraz hasłowy Powinik (?) Hasło konkordancji Instancia
Wyraz(y) w transliteracji powynyk Podstawa glosowania instancia
Język wyrazu obcego łaciński
1594
Komentarz paleograficzny I w Instita zapisane czarnym pogrubionym kolorem; wyraz Instita powtórzony na lewym marginesie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 137
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Powinik (?) (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) powinik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.