othpovyedzyecz

Diffidere id est non fidere nit getrawen othpovyedzyecz ca 1500 WokLub 40r

Wyraz hasłowy (Odpowiedzieć) Hasło konkordancji Diffidere
Wyraz(y) w transliteracji othpovyedzyecz Podstawa glosowania diffidere
Język wyrazu obcego łaciński
1600

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 40
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Odpowiedzieć) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Otpowiedzieć
Forma (w transkrypcji) otpowiedzieć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 56 (Sstp V 487a).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 56.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.