postawyecz

<C>occinum... est vinum in *coloris *rube sic dictum a cocco flore qui cum maturatus in concha sua vermiculum nutrit cuius sa<n>gwine lana intingitur et sic coccinum dicitur postawyecz postawyecz XV p. post. RozOss I 54va

Wyraz hasłowy Postawiec Hasło konkordancji Coccinum
Wyraz(y) w transliteracji postawyecz Podstawa glosowania <c>occinum
Język wyrazu obcego łaciński
1612
Komentarz paleograficzny Wyraz hasłowy zapisany na k. 54rb.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 54
Folio/kolumna va
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Postawiec (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) postawiec
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.06.2024 r.