obrosz

<C>ollarium (...) est circulus colli sc. illud quod est in collo canis uel pannus qui collo inponitur vlg. obrosz XV p. post. RozOss I 55rb

Wyraz hasłowy Obróż Hasło konkordancji Collarium
Wyraz(y) w transliteracji obrosz Podstawa glosowania <c>ollarium
Język wyrazu obcego łaciński
1613

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 55
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Obróż (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) obroż
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.