pancerz

Lix (...) est rotunditas ferri vnde texitur lorica vlg. pancerz 1440 RozPaul 152v

Wyraz hasłowy Pancerz Hasło konkordancji Lix
Wyraz(y) w transliteracji pancerz Podstawa glosowania lorica
Język wyrazu obcego łaciński
1614
Komentarz paleograficzny Część tekstu dosyć trudno czytelna z powodu uszkodzenia rkpsu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 152
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pancerz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pancerz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.