rospusthny

<C>omessor uel comestor id est vorator vlg. rospusthny XV p. post. RozOss I 56ra

Wyraz hasłowy Rozpustny Hasło konkordancji Comesor
Wyraz(y) w transliteracji rospusthny Podstawa glosowania <c>omessor
Język wyrazu obcego łaciński
1615

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 56
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rozpustny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) rozpustny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.