coszle[le]k

Lvcilia (...) est quedam avis proprie coszle[le]k 1440 RozPaul 153v

Wyraz hasłowy (Koziołek) Hasło konkordancji Lucilia
Wyraz(y) w transliteracji coszle[le]k Podstawa glosowania lvcilia
Język wyrazu obcego łaciński
1616
Komentarz paleograficzny Kopista błędnie powtórzył le.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 153
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 48

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Koziołek) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kozłek
Forma (w transkrypcji) kozłek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.