sczygolek

<C>ordiana (...) est quedam herba sczygolek XV p. post. RozOss I 60rb

Wyraz hasłowy Szczygiełek Hasło konkordancji Cordiana
Wyraz(y) w transliteracji sczygolek Podstawa glosowania <c>ordiana
Język wyrazu obcego łaciński
1617

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 60
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szczygiełek (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Szczygołek
Forma (w transkrypcji) szczygołek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.