calud

<C>orlamputa et farcimina idem sc. calud (pro caldu<n>) XV p. post. RozOss I 60va

Wyraz hasłowy Kałdun Hasło konkordancji Corlamputa
Wyraz(y) w transliteracji calud Podstawa glosowania <c>orlamputa
Język wyrazu obcego łaciński
1618
Komentarz paleograficzny calud w RozRacz 82r jest calduni.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 60
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kałdun (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kałdu<n>
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba
Przypadek
Rodzaj męski
Zapis nietypowy fragment

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.