lesczina

<C>orulus (...) est quedam arbor cuius fructus dicitur corulum (...) proprie lesczina XV p. post. RozOss I 61ra

Wyraz hasłowy Leszczyna Hasło konkordancji Corylus
Wyraz(y) w transliteracji lesczina Podstawa glosowania <c>orulus
Język wyrazu obcego łaciński
1619
Komentarz paleograficzny Litera n w wyrazie lesczina nadpisana w interlinii nad literą a.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 61
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 51

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Leszczyna (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) leszczyna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.