kaplan

<L>vpercus id est pan uel sacerdos kaplan panis Et dicitur lupercus quasi lupos arcens a *pectoribus quia pan est deus pastorum uel est sacerdos Iouis 1440 RozPaul 155r

Wyraz hasłowy Kapłan Hasło konkordancji Lupercus
Wyraz(y) w transliteracji kaplan Podstawa glosowania lvpercus, pan, sacerdos
Język wyrazu obcego łaciński
1621
Komentarz paleograficzny Brak inicjalnego L w wyrazie hasłowym Lvpercus (zostawione wolne miejsce na inicjał).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 155
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kapłan (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kapłan
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.