chwystow

Lvpire est clamare lecatorum et mimorum vlg. chwystow 1440 RozPaul 155r

Wyraz hasłowy Chwist Hasło konkordancji Lupire
Wyraz(y) w transliteracji chwystow Podstawa glosowania lecatorum, mimorum
Język wyrazu obcego łaciński
1622

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 155
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chwist (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chwistow
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek dopełniacz
Rodzaj męski
Uwagi chwistow - może przymiotnik?

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.