ozedle

Cap<i>cium (...) est obturare uel dicitur os tunice et melius proprie ozedle XV p. post. RozOss I 44vb

Wyraz hasłowy (Ożydle) Hasło konkordancji Capitium
Wyraz(y) w transliteracji ozedle Podstawa glosowania cap<i>cium
Język wyrazu obcego łaciński
1624

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 44
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 49

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Ożydle) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ożedle
Forma (w transkrypcji) ożedle
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.