czedr

Cedrus est quedam arbor et est imputribilis czedr ca 1500 WokLub 25v

Wyraz hasłowy Cedr Hasło konkordancji Cedrus
Wyraz(y) w transliteracji czedr Podstawa glosowania cedrus
Język wyrazu obcego łaciński
1628

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 25
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cedr (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cedr
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 7.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 7.
Makowiecki S. 1936: Słownik botaniczny łacińsko-małoruski, Kraków.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
SłśCz

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.