czasto

Alveolus idem uel dicitur vas in quo disponitur pastum czasto quod alio modo dicitur canistrum vlg. *czesza 1450 RozKap 12r

Wyraz hasłowy Ciasto Hasło konkordancji Alveolus
Wyraz(y) w transliteracji czasto Podstawa glosowania pastum
Język wyrazu obcego łaciński
1657
Komentarz paleograficzny W Sstp wyraz disponitur s. v. Ciasto odczytano błędnie jako deponitur.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 12
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ciasto (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ciasto
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek biernik
Rodzaj nijaki
Uwagi Może mianownik lp.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 44.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.