dvanasczye

Duodecies dvanasczye XV p. post. WokPet I 6

Wyraz hasłowy Dwanaście Hasło konkordancji Duodecies
Wyraz(y) w transliteracji dvanasczye Podstawa glosowania duodecies
Język wyrazu obcego łaciński

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dwanaście (liczebnik)
Forma (w transkrypcji) dwanaście
Część mowy liczebnik
Fleksem liczebnik główny
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj nieznany/wspólny

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Zdaniem wydawcy glos z tego zabytku pisarz miał tendencję do opuszczania końcowych liter niektórych wyrazów. Być może glosa mogła mieć postać "dwanaściekroć" albo "dwanaście razy". Zapis odnotowany przez wydawcę nie wymaga emendacji, wobec czego zostawiono go bez zmian i zinterpretowano jako liczebnik główny.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 6.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.