canypust

Bilimen est quoddam lacticinium al. canypust 1450 RozKap 28v

Wyraz hasłowy (Kampust) Hasło konkordancji Biblimen
Wyraz(y) w transliteracji canypust Podstawa glosowania bilimen
Język wyrazu obcego łaciński
1669
Komentarz paleograficzny Hasło wpisane w lewym górnym rogu karty tą samą ręką.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 28
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kampust) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kańpust
Forma (w transkrypcji) kańpust
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi W transkrypcji należy czytać kańpust.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawców.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.