scotnik

Bofarium uel bouarium uel bopharius uel bouarius dicitur vlg. scotnik 1450 RozKap 29v

Wyraz hasłowy Skotnik Hasło konkordancji Boarium
Wyraz(y) w transliteracji scotnik Podstawa glosowania bofarium, bouarium, bopharius, bouarius
Język wyrazu obcego łaciński
1671

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 29
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Skotnik (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) skotnik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

Glosa pominięta przez wydawców.
W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.