mąrząna

Celidonia est herba valens ad oculos goltwurtz mąrząna ca 1500 WokLub 25v

Wyraz hasłowy (Marzanna) Hasło konkordancji Celidonia
Wyraz(y) w transliteracji mąrząna Podstawa glosowania celidonia
Język wyrazu obcego łaciński
1678

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 25
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Marzanna) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Marzana
Forma (w transkrypcji) marzana
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 43.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 43.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1953: Rośliny polskie. Opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków roślin naczyniowych (...), Warszawa. /LW/

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.