odczągnone

Abstractum odczągnone 1442 WokRacz 20v

Wyraz hasłowy Odciągnione Hasło konkordancji Abstractum
Wyraz(y) w transliteracji odczągnone Podstawa glosowania abstractum
Język wyrazu obcego łaciński
1693

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 20
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Odciągnione (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) odciągnione
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.