Dunay

Danubium vlg. Dunay XV p. post. RozOss I 64ra

Wyraz hasłowy Dunaj Hasło konkordancji Danubius
Wyraz(y) w transliteracji Dunay Podstawa glosowania Danubium
Język wyrazu obcego łaciński
1694

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 64
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz PUSTE ŚWIADOMIE

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu (gdyż jest to nazwa własna).
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.